Polityka

prywatności

1. Ochrona danych osobowych w skrócie


Ogólne informacje

Poniższe informacje w przystępny sposób przedstawiają, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, kiedy odwiedzasz naszą stronę. Dane osobowe to wszystkie dane, które umożliwiają osobistą identyfikację. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności umieszczonej w tym tekście.

Zbieranie danych na naszej witrynie


Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej witrynie?

Przetwarzanie danych na tej stronie jest wykonywane przez administratora witryny, którego dane kontaktowe znajdują się w stopce redakcyjnej tej witryny.


W jaki sposób gromadzimy Twoje dane?

Twoje dane pobierane są w takim zakresie, w jakim chcesz je nam ujawnić. Może to np. dotyczyć danych, które podajesz nam w formularzu kontaktowym.
Pozostałe dane są gromadzone automatycznie za pośrednictwem naszych systemów informatycznych podczas odwiedzania witryny. Są to przede wszystkim dane techniczne (na przykład przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania witryny). Zbieranie takich danych odbywa się automatycznie po wejściu na naszą witrynę.


W jakim celu wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania witryny. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika.


Jakie masz prawa dotyczące Twoich danych osobowych?

W każdej chwili masz prawo do uzyskania bezpłatnych informacji na temat pochodzenia, odbiorcy oraz celu przechowywania danych osobowych. Jesteś również uprawniony do żądania korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w przypadku dalszych zapytań dotyczących ochrony danych możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce redakcyjnej. Ponadto przysługuje Ci prawo odwołania się do właściwego organu nadzoru.

Poza tym w szczególnych przypadkach możesz wymagać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Szczegóły znajdują się w „Oświadczeniu o przetwarzaniu danych osobowych”.

Narzędzia analityczne oraz narzędzia innych dostawców

Kiedy przeglądasz naszą witrynę, możemy w celach statystycznych analizować Twoje zachowania. Odbywa się to przede wszystkim przy udziale plików cookie oraz tak zwanych programów analitycznych. Analiza Twoich zachowań podczas przeglądania witryny jest zwykle anonimowa; zachowania związane z przeglądaniem nie mogą być powiązane z Twoją osobą. Możesz wyrazić sprzeciw wobec takiej analizy lub ją uniemożliwić, nie używając pewnych narzędzi. Szczegółowe informacje znajdują się w odnośnej polityce prywatności.

Masz także prawo wyrazić sprzeciw wobec przeprowadzania takiej analizy. W niniejszej polityce prywatności prezentujemy Ci możliwości wyrażenia sprzeciwu.

2. Informacje ogólne i obowiązkowe


Polityka prywatności

Administratorzy tych witryn przykładają dużą wagę do Twoich danych osobowych. Traktujemy te dane w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz w oparciu o niniejszą polityką prywatności.

Jeśli korzystasz z tej witryny, zbierane będą różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które umożliwiają osobistą identyfikację. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Tłumaczy również, w jaki sposób i w jakim celu tak się dzieje.

Należy pamiętać, że przekazywanie danych przez Internet (na przykład podczas komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Nie jest zatem możliwa pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich.

Informacja dotycząca właściwego organu

Odpowiedzialną jednostką za przetwarzanie danych na tej witrynie jest:

Rastor Artur Raś
Niedźwiedź 63
32-090 Słomniki/k.Krakowa

Telefon: (12) 387 27 77
E-mail: [email protected]

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, takich jak nazwiska, adresy e-mail itp.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą odwiedzającego. W każdej chwili można cofnąć udzieloną już zgodę. Wystarczy przesłać do nas drogą elektroniczną nieformalną wiadomość w tej sprawie. Cofnięcie zgody nie wywołuje skutków pod względem zgodności z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu złożenia odwołania.


Prawo odwołania się od gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz od reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 roz. 1 lit. e lub f RODO istnieje prawo do odwołania się od przetwarzania Twoich danych osobowych z powodów wynikających ze szczególnej sytuacji osobistej. Dotyczy to również przygotowanego na podstawie tych ustaleń profilu. Odpowiednie podstawy prawne, które dotyczą przetwarzania, znajdują się w niniejszej polityce prywatności. W przypadku wzniesienia odwołania nie będziemy przetwarzać dłużej Twoich danych osobowych, chyba że udowodnimy konieczne podstawy do przetwarzania, które przeważają Twój interes, prawa i wolność lub przetwarzanie służy do ustalania, korzystania i ochrony roszczeń (odwołanie zgodnie z art. 21 roz. 1 RODO).

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, przysługuje Ci prawo do odwołania od przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych w celu tego typu marketingu. Dotyczy to również profilowania klientów, jeśli wiąże się to z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli wniesiesz odwołanie, Twoje dane osobowe nie będą później używane w celu marketingu bezpośredniego (odwołanie zgodnie z art. 21 roz. 2 RODO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru

W przypadku naruszeń RODO osobie poszkodowanej przysługuje prawo do odwołania u organów nadzorczych, zwłaszcza w państwach członkowskich zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub miejsca prawdopodobnego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje nienaruszone w przypadku innych administracyjnych lub sądowych środków prawnych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do przekazania danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, Tobie lub na rzecz strony trzeciej, w standardowym, nadającym się do odczytu komputerowego formacie. Jeśli zlecisz bezpośrednie przekazanie danych do innego właściwego podmiotu trzeciego, zostanie ono zrealizowane tylko w technicznie wykonalnym zakresie.

Zabezpieczenia SSL i TLS

Strona używa zabezpieczeń SSL i TLS z powodów bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia przesyłania danych wrażliwych, jak na przykład zamówienia lub pytań przesyłanych do nas za pośrednictwem administratora strony. Zabezpieczone połączenie można poznać po zmianie komórki adresu w przeglądarce z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki.

Jeśli zabezpieczenia SSL i TLS są aktywne, przekazane nam dane nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informowanie, blokowanie, usuwanie i korekta

Masz prawo do uzyskania bezpłatnej informacji na temat swoich przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorców oraz celu przetwarzania danych oraz, w razie potrzeby, prawa do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w przypadku dalszych zapytań dotyczących danych osobowych możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Możesz wymagać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce redakcyjnej. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:

  • Jeśli zakwestionujesz prawdziwość zapisanych u nas danych osobowych, potrzebujemy zwykle czasu, aby to zweryfikować. Na czas sprawdzania możesz wymagać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych wydaje się lub wydawało się niezgodne z prawem, zamiast usunięcia danych możesz wymagać ograniczenia ich przetwarzania.
  • W przypadku, gdy nie będziemy już potrzebować Twoich danych, jednak potrzebujesz ich w celu korzystania z nich, obrony lub ustalenia roszczeń, zamiast usunięcia danych możesz wymagać ograniczenia ich przetwarzania.
  • W przypadku wzniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 roz. 1 RODO należy dokonać wyważenia Twoich i naszych interesów. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, możesz wymagać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeśli ograniczyłeś/-aś przetwarzanie Twoich danych osobowych, mogą one być przetwarzane — za wyjątkiem zapisywania — tylko za Twoją zgodą lub w celu ustalania, korzystania i obrony roszczeń lub ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych albo z powodu ważnych interesów publicznych Unii Europejskiej lub państw członkowskich.

3. Inspektor ochrony danych


Ustawowy inspektor ochrony danych osobowych

Wybraliśmy pracownika ds. ochrony danych w naszej firmie.

4. Zbieranie danych na naszej witrynie


Pliki cookie

Witryny częściowo wykorzystują tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie zagrażają komputerowi i nie zawierają wirusów. Sprawiają one, że nasza oferta jest bardziej przyjazna, efektywna i bezpieczna dla odwiedzających. Są to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze i zapisywane w przeglądarce internetowej.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tak zwane „sesyjne pliki cookie”. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu strony przez odwiedzającego. Inne pliki cookie pozostają zapisane na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Tego typu pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę przy następnej wizycie.

Możesz ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby być informowanym o używaniu plików cookie i móc zezwalać na ich stosowanie tylko w indywidualnych przypadkach, akceptować lub odrzucać pliki cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie, a także umożliwić automatyczne usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, z których chcesz korzystać (np. funkcja koszyka na zakupy) są gromadzone na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f RODO. Administrator witryny ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli gromadzone są inne pliki cookie (takie jak pliki cookie służące do analizy zachowania podczas odwiedzania), będą one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

Pliki dzienników serwerów

Dostawca usług internetowych stron pobiera i zapisuje automatycznie informacje w tak zwanych plikach dzienników serwerów, które automatycznie przekazują nam dane Twojej przeglądarki. Są to:

  • typ i wersja przeglądarki,
  • używany system operacyjny,
  • link polecający,
  • nazwa hosta komputera z dostępem,
  • godzina żądania serwera,
  • adres IP,

dane nie są łączone z innymi źródłami.

Dane zapisywane są zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnym działaniu i optymizacji strony — w tym celu muszą być zapisywane pliki dzienników serwerów.

Formularz kontaktowy

W razie przesyłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego Twoje dane z formularza, w tym podane dane kontaktowe, będą przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie udostępniamy tych informacji podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego opiera się zatem wyłącznie na Twojej zgodzie (art. 6 pkt 1 lit. a RODO). Taką zgodę można odwołać w dowolnym momencie. Wystarczy przesłać do nas drogą elektroniczną nieformalną wiadomość w tej sprawie. Cofnięcie zgody nie wywołuje skutków pod względem zgodności z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu złożenia odwołania.

Informacje podane w formularzu kontaktowym będą przez nas przechowywane do momentu otrzymania prośby o ich usunięcie lub cofnięcia zgody na ich przechowywanie, a także gdy dalsze przechowywanie danych będzie bezcelowe (na przykład po zakończeniu przetwarzania Twojego zgłoszenia). Nienaruszone pozostają obowiązkowe przepisy ustawowe, a w szczególności okresy przechowywania danych.

5. Narzędzia analityczne i reklama


Google Analytics

Ta witryna wykorzystuje funkcje usługi analizy przeglądania stron internetowych Google Analytics. Dostawcą jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze klienta i umożliwiające analizę używania witryny. Informacje o korzystaniu z danej witryny są z reguły przekazywane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane.

Przechowywanie plików cookie Google Analytics oraz wykorzystanie tych narzędzi do analizy przebiegają zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. f RODO. Administrator witryny ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań odwiedzających witrynę, aby zoptymalizować zarówno stronę internetową, jak i reklamę.


Anonimizacja IP

Na tej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Dzięki temu Twój adres IP zostaje skrócony na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stronami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Cały adres IP jest przesyłany na amerykański serwer Google i tam skracany w sytuacjach wyjątkowych. Google używa tych informacji na zlecenie administratora strony internetowej w celu oceny używania strony, zestawiania raportów o aktywności na stronach internetowych oraz dostarczania świadczeń związanych z używaniem strony internetowej i internetu względem administratora strony. Adres IP przekazany z Twojej przeglądarki w ramach Google Analytics nie łączy się z innymi danymi z Google.


Wtyczka przeglądarki

Można zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki. Wskazujemy jednak, że w takiej sytuacji nie można w pełnym zakresie korzystać ze wszystkich funkcji witryny. Ponadto możesz zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie oraz związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP), a także przetwarzaniu tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod poniższym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz zablokować gromadzenie danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie typu „opt-out”, aby zapobiec gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na tej witrynie: Wyłączanie funkcji Google Analytics..

Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników w Google Analytics, zapoznaj się z Polityką prywatności firmy Google: support.google.com/analytics/answer/6004245.


Przeniesienie danych przechowywanych

Zawarliśmy z Google umowę o przeniesieniu danych przechowywanych i przy używaniu Google Analytics stosujemy się całkowicie do sztywnych kryteriów niemieckich organów ochrony danych.


Dane demograficzne w Google Analytics

Niniejsza witryna korzysta z funkcji demograficznej Google Analytics. W związku z tym mogą być tworzone raporty zawierające stwierdzenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających witrynę. Dane te pochodzą z reklam Google opartych na zainteresowaniach oraz danych użytkowników zewnętrznych. Takie dane nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Możesz wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie, korzystając z ustawień reklamy na swoim koncie Google lub globalnie sprzeciwiając się gromadzeniu danych przez Google Analytics zgodnie z opisem w sekcji „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

6. Wtyczki i narzędzia


Mapy Google

Niniejsza witryna korzysta z usługi mapowania Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP. Takie informacje są zwykle przesyłane i przechowywane na serwerze firmy Google w Stanach Zjednoczonych. Administrator tej witryny nie ma wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z funkcji Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert internetowych oraz łatwe wyszukiwanie miejsc wskazywanych na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 pkt 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z informacjami o użytkownikach można znaleźć w Polityce prywatności firmy Google pod adresem: policies.google.com/privacy.

RASTOR • Autoryzowany Partner & Serwis Hörmann

Biuro Handlowe i Serwis
Niedźwiedź 63
32-090 Słomniki/k.Krakowa

Godziny pracy: 8:00 - 17:00 ( pn - pt )
Tel./fax: ( 12 ) 387 27 77
Tel. komórkowy:
602 225 051 | 606 808 300